Legotillverkning när den är som bäst!

 
CE-märkning legotillverkning

Vi tillverkar CE-märkta anpassade lyftverktyg för verkstäder

CE-märkning dokumentation

Riskbedömning ingår i dokumentationen till CE-märkning

CE-märkning lyftverktyg

Prototyputveckling, testning och dokumentation ingår i CE-märkning av lyftverktyg

start

CE-märkning lyftverktyg

Idag finns ett krav från myndigheternas sida att lyftverktyg skall vara CE-märkta. Vi har väl inarbetade metoder för att CE-märka de produkter vi tillverkar.  I vår verksamhet ingår CE-märkning lyftverktyg, lyftredskap och domkrafter.

I en CE-märkning ingår bland annat riskbedömning, riskreducering, hållfasthetstest, prototyptillverkning och dokumentation. Produkten görs först som en prototyp för tester och praktiska prov. Den slutliga produkten levereras färdigmonterad och CE-märkt.

Följande dokument verifierar CE-märkningen:

Ritningar

Provning, dokumenterad med bilder och intyg

Riskanalys

Skötsel och användningsinstruktion.

Alla dokument finns samlade och levereras till beställaren.  Användarmanual på valfritt språk  följer med produkten vid leverans.

Vi finns till hands från idéstadiet och framåt. Vi är vana att jobba med detta och kan därför lösa de frågor och hinder som kan uppkomma på ett konstruktivt sätt.

 

Surte Mekaniska produkter

Växellådslyft  BVL SV
Praktisk lyft för demontering av växellådor etc

SMV100 EHE
Höj och sänkbart aggregatstativ

Hjullyft SMV-110 D
Ergonomisk hantering av stora hjul

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Truckgatan 2, 442 40, Kungälv | Tel 0303-915 50 | info@surtemek.se
Logga in | Design: iByrån | Webbyrå: Wepic Visions